Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

 

DETEKTOR PRĘDKOŚCI:

Detektor prędkości DV 02 jest urządzeniem detekcji ruchu oraz pomiaru prędkości poruszającego się elementu. Powstał głównie z myślą pozyskania informacji o ruchu taśmy przenośnikowej której np. zerwanie a nie zatrzymanie całego ciągu transportującego materiał może być dramatyczne oraz kosztowne w skutkach. Urządzenie podzielone jest na dwie części:

- DEK 01/02- impulsator posiadający obracającą się bieżnię (koło) - układ przystawiony do poruszającego elementu (w tym przypadku taśmy przenośnika) przekazuje informację drugiemu układowi (PP 04.x) o jego ruchu oraz kierunku (DEK 02) w jakim się porusza.
- DEK 01 podaje informację o ruchu badanego elementu w formie impulsów.
- DEK 02 poza informacją o ruchu dodatkowo daje informację o kierunku ruchu.

- PP 04.x – na podstawie danych uzyskanych od DEK 02 określa prędkość oraz kierunek poruszającej się np. taśmy. Urządzanie ma możliwość również pomiaru czasu pracy – liczenie następuje gdy badany element jest w ruchu. Uaktywniony pomiar w przypadku zaniku napięcia nie ma konieczności otrzymania ponownego rozkazu startu liczenia.


Układ posiada podtrzymanie bateryjne, wszelkie parametry wprowadzone do urządzenia w razie zaniku napięcia zasilania zostają zachowane. Istnieje możliwość zaprogramowania prędkości dolnej oraz górnej ruchu badanego elementu. Opcjonalnie detektor wyposażony może być w sygnał pętli prądowej 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA odwzorowującej prędkość ruchu badanego elementu. Próg prędkości górnej odwzoruje jednocześnie poziom górny sygnału prądowego.Wyście prądowe jest aktywne. Dodatkowo układ elektroniczny wyposażony jest w optoizolowane wyjścia dyskretne typ OC informujące o stanie pracy detektora. Informują one o:
- ruchu oraz kierunku badanego elementu,
- przekroczeniu programowanych progów prędkości – górnej i dolnej,
- uruchomieniu pomiaru czasu pracy
- niskiego stanu baterii podtrzymująej pamięć układu. Komunikacja układu z urządzeniem zewnętrznym odbywa się poprzez łącze cyfrowe w standardzie RS485. Zastosowany protokół komunikacji – MODBUS RTU - pozwala na odczyt i zapis danych do układu. Układ w standardowej wersji pobiera informacje o ruchu z DEK 01/02 lecz może pracować np. z czujnikiem indukcyjnym przekazującym informacje w formie impulsów o ruchy danego elementu. Wyznaczenie poprzez układ prawidłowej prędkości zapewnia konfiguracja odpowiednich parametrów łączem RS.

  Dwa układy PP 04.x zainstalowane na jednym przenośniku, współpraca z DEK 01/02 oraz z
  czujnikiem obrotów bębna (wykrycie efektu poślizgu lub zerwania się pasa przenośnika).


Funkcje oraz dane techniczne DV 02 – wersja standardowa:


- pomiar prędkości - 0 - 15 m/s *)
  * rozdzielczość pomiaru uzależniona od parametrów konfigurujących
   detektora

- rozróżnianie kierunku ruchu
- pomiar częstotliwości przychodzących impulsów
- ustalanie dolnego progu prędkości - 0 do 15 m/s *)
- ustalanie górnego progu prędkości - 0,1 do 15 m/s *)
  * z wykorzystaniem modułu sygnału prądowego 4-20mA (wartość dla 20mA)
- ustalanie obwodu koła przetwornika - 100 do 10000 mm
- ustalanie ilości impulsów na metr obwodu koła - 1 do 100 *)
- obliczanie czasu pracy urządzenia (wyłączenie napięcia zasilania i jego ponowne włączenie kontynuuje zliczanie bez konieczności podania rozkazu startu zliczania)
- rozdzielczość zliczania czasu pracy - 1 s
- zakres zliczania czasu pracy do 119304 godzin
- podanie aktualnego czasu i daty z możliwością jej zmiany
- informacja o statusie pracy przetwornika
- możliwość powrotu do ustawień fabrycznych
- port komunikacyjny RS 485:
  * komunikacja z zewnętrznym urządzeniem – informacje o stanie pracy układu,
     zmiana poszczególnych parametrów konfiguracyjnych układu
  * w trybie konfiguracji - stała prędkość i adres
  * ustalenie adresu, błędu parzystości i prędkości transmisji
  * powrót do ustawień fabrycznych
  * protokół komunikacji MODBUS RTU
- wyjścia OC (dyskretne):
  * obciążalność - do 50 mA
  * maksymalna napięcie doprowadzone na wyjście - 80 V
  * napięcie izolacji - 2,5 kV
- wyjścia OC oraz łącza RS są optoizolowane
- sygnał aktywnej pętli prądowej (dostępny jako dołączany moduł do PP 04)
- potrzymanie bateryjne pamięci układu w przypadku zaniku napięcia zasilania
- stopień ochrony DEK 02 - IP 67
- stopień ochrony PP 04 - IP 65
- zasilanie 24 VDC
- pobór prądu układu - 300mA
W wersji standardowej PP 04 jest przystosowany do współpracy z DEK 02
- wyposażony w moduł wejściowy M-OPT
- sygnały wejściowe - nieoptoizolowane typu TTL


*) opis parametrów technicznych podany jest dla wersji standardowej układu,
  możliwa jest zmiana parametrów po wcześniejszym ustaleniu.


Katalog PDF do pobrania

 

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: