Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

WAGI DOZUJĄCE

Konstrukcja tego typu wag, pozwala na sterowane prędkością taśmy regulując w ten sposób ilością podawanego medium. Zakres regulacji ilości podawanego medium wynosi od 10 do 100% wydajności maksymalnej.W skład urządzenia wchodzą:

 • licznik główny przeznaczony do sumowania całkowitej masy przeważonego medium [Mg],
 • wskaźnik wydajności chwilowej [Mg/h],
 • programator wydajności (pozwala na ustalenie żądanej wydajności).

Ustalenie wydajności na programatorze powoduje, iż system ważący tak ustawia chwilową prędkość pasa transmisyjnego (poprzez przemiennik częstotliwości - falownik), aby w danej jednostce czasu utrzymać stałą wydajność naważania.Układy tego typu dostarczane są przeważnie jako wagoprzenośniki. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagane jest dozowanie materiału (surowca) w sposób ciągły z zaprogramowaną wydajnością.Dobrym przykładem zastosowania tego typu wag są cementownie, gdzie wymagane jest dozowanie surowców w odpowiednich proporcjach wagowych do młyna cementu. Innym równie ciekawym są zakłady chemiczne, gdzie istnieje potrzeba równoległego dozowania składników do mieszalników. Oczywiście można znaleźć dużo więcej przykładów zastosowania wag taśmociągowych dozujących.

 • klasa dokładności = 0.5 lub 1.0,
 • szerokość taśmy B = od 0.1 do 2.0 m,
 • wydajność Q = do uzgodnienia,
 • nominalna prędkość taśmy V = od 0,001 do 2,0 m/s.

 

Wagi taśmowe wykonujemy w klasie dokładności 0.5 lub 1.
Na życzenie KUPUJĄCEGO wagi legalizujemy na terenie miejsca ich zamontowania.

PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WAG:

 • stopień ochrony układu pomiarowego - IP 67,
 • temperatura pracy - -20 st. C do +40 st. C,
 • tarowanie - półautomatyczne lub automatyczne,
 • możliwość sumowania masy zważonej,
 • współpraca z komputerem lub drukarką za pomocą łączy RS 485 lub RS 232.

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: