Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 


WZORCOWANIE
- Czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

Oferta wzorcowania wag

 • wzorcowanie wag mechanicznych w zakresie wskazań od 100 g do 60 000 kg z najlepszą możliwością pomiarową 0,3d,
 • wzorcowanie wag elektronicznych w zakresie wskazań od 1 mg do 120 000 kg z najlepszą możliwością pomiarową 0,6d,
 • wzorcowanie wag zawieszanych w zakresie wskazań od 10g do 12 000 kg z najlepszą możliwością pomiarową 0,6d,
 • wzorcowanie wag elektronicznych zbiornikowych w zakresie od 1g do 10 000 kg z najlepszą możliwością pomiarową 0,6d,
 • wzorcowanie technologicznych urządzeń ważących w zakresie od 500 mg do 600 kg z najlepszą możliwością pomiarową 0,6d,
 • wzorcowanie wag automatycznych odważających oraz dozowników o zakresie obciążeń od 2 kg do 20 000 kg z najlepszą możliwością pomiarową 0,6d,
 • wzorcowanie wag automatycznych przenośnikowych o wydajności od 2 t/h do 5 000 t/h z najlepszą możliwością pomiarową 0,5%,
 • wzorcowanie urządzeń dozujących o wydajności do 20 m3/h z najlepszą możliwością pomiarową 0,2%.

Warunki i zakres wzorcowania ustalane są indywidualnie z Klientem i wymagają pisemnej formy.
Standardowo Laboratorium Wzorcujące proponuje:

 • wzorcowanie wag nieautomatycznych w 6 punktach zakresu pomiarowego wagi (wybranych i ustalonych z Klientem) dla charakterystyki wzrastającego obciążenia,
 • zakres wzorcowania charakterystyki niecentryczności obciążenia lub rozrzutu wskazań wagi ustalany jest z Klientem indywidualnie, o ile sposób użytkowania może mieć wpływ na wartości wskazań wagi,
 • dwie formy dokumentowania wyników wzorcowania z:
  • podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności,
  • oceną zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie rekomendowanym przez Klienta, (bez dodatkowych opłat)
 • wystawianie dowodów wzorcowania w postaci Świadectw Wzorcowania (bez dodatkowych opłat).

 

 

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: