Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

WAGI TAŚMOWE

Ten rodzaj wag jest stosowany do ważenia materiałów transportowanych przenośnikami taśmowymi, których szerokość taśmy osiąga 2000 mm i więcej. Klasa dokładności ważenia wynosi 1 oraz 0.5. Konstrukcja wagi pozwala na pomiar masy przenoszonego materiału przez taśmociąg w sposób ciągły. Układ pomiarowy umożliwia również dozowanie zadanych porcji
materiału. Wagi te przewidziane są do zabudowania na taśmociągu Kupującego. Charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:

klasa dokładności = 0,5 lub 1,0, szerokość taśmy B = od 0,1 do 2,0 m, wydajność maksymalna Q = 10 000 t/h, nominalna prędkość taśmy V = od 0,1 do 5,0 m/, długość pomostu wagowego l = d 0,2 do 6,0 m.

Wagi te są produkowane w zależności od liczby układów ważących jako:

  • jednozestawowe
  • dwuzestawowe
  • czterozestawowe

PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WAG:

  • stopień ochrony układu pomiarowego - IP 67,
  • temperatura pracy - -20 st. C do +40 st. C,
  • tarowanie - półautomatyczne lub automatyczne,
  • możliwość sumowania masy zważonej,
  • współpraca z komputerem lub drukarką za pomocą łączy RS 485 lub RS 232.

 

Wagi taśmowe wykonujemy w klasie dokładności 0.5 lub 1.
Na życzenie KUPUJĄCEGO wagi legalizujemy na terenie miejsca ich zamontowania.


Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: