Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

WAGI ZBIORNIKOWE

Wagi te służą do ważenia medium sypkiego, transportowanego w płaszczyźnie pionowej. Zbiornik tego typu wagi posadowiony jest na 3-ch lub 4-ch przetwornikach tensometrycznych, co pozwala na dokładny pomiar ciężaru materiału znajdującego się w zbiorniku. Zadanie wagi zbiornikowej nie ogranicza się jedynie do wskazywania ciężaru. Możliwe jest również dodatkowe sterowanie zaworami, klapami itp. Dodatkowo zastosowane mierniki wagowe pozwalają na komunikację z nadrzędnymi systemami sterownia procesem produkcyjnym w tym również automatyczne sporządzanie np. mieszanek poprzez zadawanie odpowiedniej receptury.Wagi wbudowywane są w istniejące lub nowo projektowane ciągi technologiczne, a ich działanie polega na cyklicznym odważaniu i bilansowaniu porcji transportowanego medium.

ELEKTRONICZNE WAGI ZBIORNIKOWE

Stosowane są w procesach technologicznych do ważenia zbiorników z materiałem sypkim. Przez cykliczne ważenie między innymi w: betoniarniach, zakładach cementowo-wapiennych, zakładach chemicznych, itp.Charakteryzują się następującymi parametrami:

 • klasa dokładności = III,
 • obciążenie maksymalne M = od 50 do 10 000 kg,
 • wartość działki elementarnej d = od 0.05 do 10 kg, liczba działek legalizacyjnych n = 3000.

ZBIORNIKOWE WAGI PORCJUJĄCE Stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność konfekcjonowania towaru, np.: do torebek, worków, BIG-BAGów.

 • nominalna masa porcji M = od 0.5 do 100 kg/1000 kg,
 • wartość działki elementarnej d = od 10 do 50 g/500 g,
 • klasa dokładności = III,
 • rodzaj materiałów ważonych = sypkie, sproszkowane i drobnoziarniste,
 • wydajność odważania N = od 180 do 380 porcji na godzinę,
 • funkcje wagi = programowanie masy porcji, tarowanie półautomatyczne i automatyczne, sumowanie odważanych porcji.

ZBIORNIKOWE WAGI DOZUJĄCE Stosowane do materiałów: sypkich, sproszkowanych i drobnoziarnistych - są alternatywą dozujących wag taśmowych. Warunki zabudowy i pracy decydują o wyborze typu wagi.

 

Wagi taśmowe wykonujemy w klasie dokładności 0.5 lub 1.
Na życzenie KUPUJĄCEGO wagi legalizujemy na terenie miejsca ich zamontowania.

PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WAG:

 • stopień ochrony układu pomiarowego - IP 67,
 • temperatura pracy - -20 st. C do +40 st. C,
 • tarowanie - półautomatyczne lub automatyczne,
 • możliwość sumowania masy zważonej,
 • współpraca z komputerem lub drukarką za pomocą łączy RS 485 lub RS 232.

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: