Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 


LEGALIZACJA - Zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd spełnia wymagania.

źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

Na życzenie KUPUJĄCEGO wykonujemy legalizację przy udziale Urzędu Miar jak również dostarczamy świadectwo Legalizacji pierwotnej i ponownej.

 

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: