Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na wykonanie układu do pobierania próbek materiału z taśmociągów przeznaczonych do transportu materiałów sypkich jak takich: węgiel kamienny, brunatny, koks, ruda, biomasa i inne.
Pobieranie próbek materiału potrzebne jest do dostarczenia odpowiedniej ilości materiału w celu przeprowadzenia niezbędnych badań jak analiza ogólna, analiza kaloryczności, analiza wilgotności, analiza składu ziarnowego.
Pobierane próbki pozwalają otrzymać dokładne wyniki badań dla całej partii materiału.
Układ do pobierania próbek materiału z taśmociągów pozwala na pełną automatyczną i bezobsługową pracę.

MECHANICZNY SYSTEM POBIERANIA PRÓBEK Z TAŚMOCIĄGU:

W skład pełnej konfiguracji urządzenia do pobierania próbek materiału wchodzi:

 • próbobiornik (łyżka lub szuflada)
  • Zgarniacz typu prostopadłego - łyżka:
   • pozwala na zamontowanie w dowolnym miejscu na taśmociągu
   • wymaga odpowiedniej ilości miejsca
   • pobiera przekrój poprzeczny strugi materiału z taśmociągu
   • posiada 2 napędy: do pobrania próbki oraz do transportu próbki do kolejnego etapu
  • Czerpakowy element wycinający - szuflada:
   • pozwala na zamontowanie na czole taśmociągu
   • pobiera przekrój poprzeczny strugi materiału ze strugi taśmociągu
   • posiada 2 napędy: do pobrania próbki oraz do transportu próbki do kolejnego etapu
 • kruszarka (2 lub 4 walcowa):
  • zależnie od kruszonego materiału istnieje możliwość dostosowania grubości frakcji według potrzeb użytkownika
 • dzielnik próbek
 • zbiornik na pobraną próbkę (zbiorniki)
 • szafa sterująca
 • system taśmociągu transportującego zwrotnie materiał po oddzieleniu próbki

Metody pobierania próbek:

 • poprzecznie do ruchu taśmy (z taśmy)
 • ze strugi spadającej (od czoła)

UKŁAD STEROWANIA

Układ sterowania oparty na mikrosterowniku SIEMENS SIMATIC S7-200 umożliwia w pełni automatyczne pobieranie próbek:

 • opcja ziarna czasu (w określonym odstępie czasu) ustalonym przez użytkownika
 • opcja ziarna wydajności (współpraca z wagą taśmową - po ustaleniu określonej masy)
 • wymuszone z komputera nadrzędnego lub lokalnie z szafy sterowniczej

Układ sterowania próbobiornika może współpracować z wieloma urządzeniami nadrzędnymi w standardach: MODBUS RTU, PROFIBUS DP, ETHERNET TCP.

Istnieje również możliwość pełnej wizualizacji próbobiornika w połączeniu z naszym oprogramowaniem wizualizacyjnym dla komputerów PC.
W zależności od indywidualnych potrzeb możliwa jest dowolna konfiguracja urządzenia do pobierania próbek.
Istnieje również możliwość legalizacji ww. urządzenia przy udziale Głównego Instytutu Górniczego.
Oferowane urządzenia do pobierania próbek wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-ISO 13909.
Miejsce zastosowania:

 • elektrownie
 • elektrociepłownie
 • ciepłownie
 • koksownie
 • kopalnie
 • inne

Szczegółowa oferta cenowa zostanie przedstawiona po ustaleniu potrzeb oraz po wizji lokalnej u klienta.
Gwarantujemy fachowy montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz doradztwo techniczne. Zapraszamy do współpracy.

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: