Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

WAGI ZMPiUT


    Zakład Mechaniki Precyzyjnej
     i  Usług Technicznych w Nysie

    Jesteśmy  polską  firmą  z blisko
20-letnią tradycją, wyspecjalizowaną i wiodącą  na polskim rynku  w dzie-
dzinie  budowy i montażu elektroni-
cznych  wag  taśmociągowych służą-
cych  do   ważenia materiałów  prze-
mieszczających się na taśmie trans-
portowej (około 80% produkcji to  różne   odmiany  wag   taśmociągo-
wych) oraz innych urządzeń:
ważących, porcjujących i dozujących o zastosowaniu przemysłowym
Poza Polską montujemy nasze systemy wagowe również na Litwie i Ukrainie

** Wagi naszej produkcji a często całe systemy ważące w ilości grubo przekraczającej 1200 realizacji, pracują z wielkim powodzeniem w najbardziej rozpoznawalnych przemysłowych centrach na terenie Polski m.in.: KGHM, Turów, Konin, Jaworzno, Rybnik, Mittal Steel (Huta Katowice) także w niezliczonej ilości kopalń: węgla kamiennego, brunatnego, soli, rud, surowców mineralnych. Ponadto w : elektrociepłowniach, kamieniołomach, żwirowniach, piaskowniach, betoniarniach, cementowniach, cukrowniach, paszarniach, wytwórniach półproduktów spożywczych. Precyzyjnie i niezawodnie ważą albo dozują: węgiel, rudę, kruszywa, wapno, cement, biomasę, całą gamę produktów przemysłowych i konsumpcyjnych jak : zboża, ziemniaki, buraki, cukier a nawet tytoń.
Poza typowymi wagami taśmociągowymi produkujemy również wagoprzenośniki, wagi przepływowe, zbiornikowe i pomostowe. Jeżli jest taka potrzeba wyposażamy wszystkie w inteligentne funkcje dozowania i porcjowania. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie automatyki i układów sterowania w rozbudowanych procesach ważenia.


Współpracujemy między innymi z:

TZ Polska Sp. z o.o.- sprzedaż i serwis układów sprzęgłowo-hamulcowych


Odbiorcami naszych urządzeń są:
 • kopalnie (węgla, rud, soli, piasku, żwiru itp.)
 • elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie
 • huty
 • cementownie i betoniarnie
 • zakłady chemiczne
 • cukrownie, wytwórnie i mieszalnie pasz
 • producenci rolni
 • porty przeładunkowe i sklady produktów masowych

Specjalizujemy siś w produkcji, montażu i kalibracji elektronicznych wag przemysłowych, systemów ważących oraz układów sterowania.

Wagi taśmowe wykonujemy w klasie dokładności 0.5 lub 1.
Na życzenie KUPUJĄCEGO wagi legalizujemy i wzorcujemy na terenie miejsca ich zamontowania.


Wagi dostarczamy na konkretne zamówienie, w którym uwzględniamy wymagania i życzenia KLIENTA, takie jak:

 • specyfika zabudowy,
 • szerokość taśmy,
 • dokładność ważenia,
 • zakres programowanej wydajności,
 • zakres programowanej porcji.

Wagi wyposażamy w wielofunkcyjne wyświetlacze cyfrowe, które umożliwiają podgląd i realizację następujących funkcji:

 • sumaryczna masa przeważona,
 • aktualny czas,
 • prśdkość taśmy,
 • dodatkowe liczniki zmianowe, kasowalne,
 • zadawanie określonej wydajności,
 • zadawanie określonej porcji matreiału,
 • podłączenie do komputera oraz drukarki
Komunikowanie się z wagą, tarowanie i wywoływanie poszczególnych funkcji, wykonywane jest za pomocą nadajnika podczerwieni (pilota), który stanowi wyposażenie wagi.

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: